20230827 084631 1

Комплексен сигнал за незаконни сметища и водовземания на територията на РИОСВ София- трети сигнал

|

Уважаеми дами и господа,

В качеството си на председател на УС в Сдружение Балканка, гр. София, във връзка с подадени от нас сигнали на 27.08.2023г. за бездействия по отношение на констатирани от нас, а впоследствие потвърдени и от РИОСВ София и БДИБР през лятото на 2022г. нарушения във водосбора на река Тополница над град Копривщица и неизпълнение на направени предписания от компетентните институции до Община Копривщица и другите извършители на увреждащи околната среда действия,

Моля да ни информирате дали са предприети действия по подадените от нас нови сигнали? Вчера 11.09.2023г. извършихме ново посещение на река Тополница, която е зарината с боклуци, а рекламни материали за незаконните изкопани водоеми за спортен риболов над града, които трябваше отдавна да не съществуват и съгласно предписанието „реката да бъде възстановена“, са разлепени на различни места в град Копривщица.

Сигналите са заведени както следва:

Вх.№ КД-03-118/21/ 28.08.2023г. – по описа на БДИБР

Вх.№ КД-03-118/22/ 28.08.2023г. – по описа на БДИБР

От РИОСВ София не получихме актуален входящ номер, а само празен мейл на 28.08, което възприехме за технически проблем/грешка.

Минаха 15 дни от получените обратни мейли с входящи номера, а никаква нова информация. Очевидно и на терен нищо не се случва. Все пак не става въпрос за нещо ново, така че ние няма да бъдем повече толерантни към бездействията.

Информираме ви, че на 30.09 планираме да извършим доброволно почистване от битови отпадъци на участък от река Тополница в района на град Копривщица. Отправяме покана към служителите и подразделенията на МОСВ да дойдат по реката, да се включат в акцията, която ще започне в 9:30 сутринта и да пробваме заедно да открием ручейния рак в едно от последните места, където преди години ИМАШЕ шанс да се среща в цялата защитена зона Средна гора. Уверяваме Ви, че ще се концентрираме само върху водите и единични отпадъци по бреговете, защото камарите с боклук няма как да изчистим на ръце. Още повече, че по сигнали на местни граждани, боклуците на община Копривщица, ако не на реката, се карат на друго незаконно място горе в гората, което създава определени затруднения за нас като организатори, свързани със сметоизвозването, но няма да допуснем боклука да се премести от реката в гората(откъдето пак ще дойде в реката). За съжаление снимки и координати в момента нямаме, защото ги загубихме по технически причини, но може да се поинтерисувате за „старото военно поделение“, а ако получим допълнителна информация, непременно ще ви запознаем своевременно.

Ако незаконните сметища, година и 3 месеца след първия ни сигнал, още са там, ще имаме честта да запознаем прокуратурата на Р. България с тоталното безхаберие на община Копривщица и контролните органи по отношение на опазването на околната среда и мерките във връзка с риска от наводнения, които трябва да се прилагат, но очевидно не се прилагат в община Копривщица. Миналата есен реката стигна до ръба и заля само тротоарите край главната улица, разнасяйки тонове боклук, за които вече бяхме сигнализирали, от терасите на реката надолу по течението. Ние знаем обаче, че ако се случи дъждът от Странджа, или пък Гърция, Копривщица ще е в язовир Душанци, отчитайки местоположението на града и множеството проблеми свързани с незаконно и законно изсичане на гората, с изсечените крайречни гори и липсата на всякакви залесителни мероприятия край Тополница, с тоновете боклук, които се натрупват по реката, с коригирането и изграждането на разни водовземания, препречващи реката … 

Поздрави,                             

Подобни публикации