EUBG

Защо Панчаревското езеро остана почти напълно изпразнено?

EUBG

Един от проблемите, на които винаги сме акцентирали при разговори свързани с преграждането на реките и ще продължим да го правим, е темата с натрупването на наноси зад стените, преграждащи реките.

Този проблем е общовалиден като колкото е по-голяма стената, мащабът е по-голям, но единствено отлагаме времето, в което той става значим и често го завещаваме на бъдещите поколения. Обаче пък колкото е по-малка стената, толкова по-често се налага и така нареченото прочистене на наносите, заедно с всичките му негативни ефекти върху речните системи. Примери за това, които станаха общоизвестни през последните 15 години имаме много. Спомнете си случаите с ВЕЦ Луна, ВЕЦ Лакатник, ВЕЦ Черепиш, ВЕЦ Сироко – съвсем пресен пример.

Към ефектите на чистенето, добавяме и скрития ефект от натрупването на „наноси“ свързан със замърсяването на повърхностните водни тела и заблатяването на задбаражните езера и язовирите. Замърсяването може да има различен произход, включително естествен в резултат на развитието на различни видове процеси свързани с промяната на хидрологичния режим на водното тяло. Но процесът е неизбежен. А съчетанието от преградена река и неработещи и направо липсващи канализационни системи е тиктакаща „бомба със закъснител“.

По интересното е, че последните 10-тина година на Панчарево виждаме само симптомите на влошената среда и превръщането на язовирът в блато. Изливането на замърсители обаче продължава всекидневно, всяка минута и всяка секунда. Въпросът е кога ще гръмне тази бомба? Въпросът е какво правим с отровните наноси, които се изгребват? До тук единствено ги депонираме на някоя нива или поляна. И после? Ами, ако тези наноси са токсични в резултат на отлагане с времето на редица замърсяващи неорганични вещества, които се изливат в реките.

В материалът акцентираме и на още една тема – осигуряването на хидравличната свързаност на реката по време на извършването на технологично чистене, защото многократно станахме свидетели на пресушени реки в резултат на ремонтни дейности по язовирните стени. Нещо абсолютно недопустимо, често с дълготраен негативен ефект върху речните подязовирни системи.

https://euronewsbulgaria.com/news/11767/zashto-pancharevskoto-ezero-ostana-pochti-napulno-izprazneno

Подобни публикации