Остров Адата

Застрояването на остров Адата в Пловдив

И още за опитите за застрояване на остров Адата в Пловдив!

И така, днес ще се запознаем с дейностите на Организираната Престъпна Група, съставена от:
1. Васил Узунов – директор на зловещата Басейнова Пловдив /все още/
2. Ивайло Йотков – директор на зловещата РИОСВ Пловдив /все още/
3. Костадин Димитров – кмет на Пловдив, без който схемата по-долу не би била възможна

Тема – застрояването на остров Адата у Майнатаун

Застрояването предвижда върху общо 10% от площта на острова със спортни площадки и 1% сгради, а островът е покрит изцяло с естествена дървесна и храстовидна растителност. А това значи, че за да се застроят 11% от площта на острова, трябва да се изсекат същите 11%…

И лицето Йотков пуснало описанието на процесното ИП на лицето Узунов за становище за допустимост спрямо ПУРБ, ПУРН и ЗВ, а лицето Узунов отговорило на лицето Йотков, че нямало било никакъв проблем?

Това свое мнение лицето Узунов обективирало във волеизявление, което се открива на следния линк:
https://earbd.bg/…/2024/February/%d0%9f%d0%a3-01-37(2).pdf

В изящната си литературна творба лицето Узунов декларира, че процесното ИП било допустимо спрямо ПУРБ 2016-2021 на ИБР, при положение че в този ПУРБ има една мярка с код HY_1 и действие към нея HY_1_1, което гласи следното:
„Въвеждане на забрана за сечи на естествена дървесна растителност по бреговете и островите в реката“

Декларирало също така, че процесното ИП било допустимо и спрямо ПУРН 2016-2021.

Впоследствие Лицето Узунов се усетило, че нещо не е наред и затова пуснало ново свое волеизявление за явна фактическа грешка, което се открива тук:
https://earbd.bg/…/2024/February/%d0%9f%d0%a3-01-37(3).pdf

И тука лицето Узунов пропуснало една мярка от новия ПУРН с код М21-В1 и действие към нея, което гласи следното:
„Забрана за изсичане на естествена дървесна растителност по бреговете и островите на реките;“

И така, за една дейност, която предвижда сеч в 11% от територията на острова, лицето Узунов пошушнало на лицето Йотков, че тази сеч била допустима, при положение че в действащате ПУРН и ПУРБ има абсолютна забрана за сечи на естествената растителност по острова, а в Закона за водите има един член 143, който забранява нарушаването на естественото състояние на бреговете и леглата на реките…

А забраните ги има, за да може при наводнение Реката да не изкопае острова, а да не говорим колко мозъчни клетки са нужни, за да строиш върху острова нещо, което Реката ще ти го отнесе още при първото по-сериозно наводнение!

Тия майни явно са забравили КАКВО ЧУДО ги сполетя през август 2005 година?

Както и да е. Ако някой все пак познава Инвеститора, да вземе да му каже, че при така описаната правна рамка, застрояването на Адата никога няма да мине, нищо че в Майнатаун действа ОПГ за реализацията на сечта и всички са му са се навели.

А ако случайно вземе та успее да построи каквото и да било върху острова, Реката ще Му го отнесе при първото наводнение, ще изкопае острова, ще задръсти моста и тогава Майнатаун ще отлети у Егейско море!

А самите майни как я търпят тази работа, абсолютно не ни е ясно!!! Тема за размисъл на Зеленo движение в Пловдив, Буден Пловдив и т.н.

Ето го сега самия остров – плътно покрит с дървесна растителност:

Остров Адата

Подобни публикации