de6b61a88e002047f5563bb3327c50ff 448x165 1

Зарибяване с балканска пъстърва 30.09.2015г.

|

В изпълнение на програмата на сдружението за възстановяване на оригиналната дива балканска пъстърва в Българските реки, като част от проекта „Насърчаване на взаимодействието между НПО и държавни структури за възстановяване на автохонната балканска пъстърва в Рила планина“, се проведе последното зарибяване за тази година.

Зарибяването беше демонстрационно – пред студенти и преподаватели от Биологическия факултет на СУ „Климент Охридски“ и от Лесотехническия Университет. По тази причина, заради наличието на голяма група от хора, които не са подходящо оборудвани с гащеризони или дълги ботуши, а трябва да могат да наблюдават процеса, избраната река не беше в Рила планина, а на друго място с по-лесен достъп за демонстрации, наблюдения и обхождане.

Основната цел в случая не беше толкова да пуснем още около 3000 рибки в една от популярните реки, а много повече – да зарибим малко младежта и научната общност, която се занимава с риби, реки, гори и т.н. с магията на пъстървовите реки и с магическите риби, които ги обитават. Поканени бяха и представители на ИАРА, с надеждата да позарибим и тях по въпроса. Тази цел сме си я поставили, след като вече сме установили, че в България много малко от споменатите общности и държавни институции проявяват някакъв интерес по проблема, да не кажем нищожен, между нас казано – даже никакъв, за съжаление. Надяваме се да сме поизвадили духа от бутилката, а дали сме успели, това тепърва ще са установява.

И така, мероприятието протече при познатия ви вече добре организиран ред. Е, и тук там малко безпорядък – за цвят, така да се каже.

Ето чувалите на Тошков Чарк:

1 6

Ето как ИАРА съставя протокол за зарибяването:

2 3
3 6

Ето и самия протокол:

4 3

Тук обръщам внимание, че рибите по протокол са 1000, но останалите бяха дарение от клуба, запазено за случая от предишни зарибявания.

Ето сега част от студентите и студентките:

5 2

Чувалите с рибите:

6 2

Темпериране на рибите от първия чувал:

Снимки от самото разнасяне няма, защото разнасяхме. Но вие си знаете, че там нямаме никакъв проблем.

Накрая – обща снимка за спомен:

8 2

Тук искам да обърна внимание на човека най-вдясно на снимката. Това е Христо Илиев /чичо Ицо/ – един от старите майстори на пъстървовия риболов и, доколкото знаем, един от основателите на първия мухарски клуб у нас – София 94. Забрахме го, докато зарибявахме и после го върнахме до София. Като ни видя какво правим, му светнаха очите, защото и той ги е правил такива неща в по-младата си възраст, т.е. – много преди нас. Както се казва – ние вървем по стъпките на хората като него, дано някой ден ги задминем. На връщане се отдадохме на спомени, какво беше преди и какво е сега …, но той, хората като него и нашето отношение към тях са отделна тема, която ще разгледаме друг път.

Сега да се върнем към мероприятието.
Малко за безпорядъка – първо забравихме касовата бележка от Тошков Чарк. После се оказа, че трябвало печат на Сдружението за протокола на ИАРА, който бяхме забравили. Първоначално малко хаотично се групираха студентите около хората, които ще разнасят…. Ей такива неща, които вече са поправени. Но редът при самото зарибяване беше железен, както винаги. Нови три хиляди рибки плуват на свобода, пуснати пред очите на хората, от които ще зависи тяхното бъдеще някой ден. Дано сме успели да ги запалим.

автор: Димитър Куманов

––––
Проектът „Насърчаване на взаимодействието между НПО и държавни структури за възстановяване на автохтонната балканска пъстърва в Рила планина“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (http://www.ngogrants.bg)

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Балканка и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Подобни публикации