Tearce intake AndreyRalev

В изследване ефекта от ВЕЦ на Балканите

| |

В началото на септември сдружение Балканка има честта да участва в междунроден екип във връзка с наблюдението на ВЕЦ-ове в съседните държави. Проектът е на нашите хора от Bankwatch network, а в отбора от България бяха още Андрей Ралев и Иван Мишев, защото ние имаме доста повече опит от съседите с дяволските изчадия, за съжаление. Домакини от македонска страна бяха Екосвест и Фронт 21/42. Страните в проекта са Албания, Македония и Хърватска, като ние участвахме само в Македония. Между другото там имат уникални места и реки все още. Но не задълго, както са я подкарали и те.

Работата беше супер професионална, точно както трябва да се прави оценка на въздействието на ВЕЦ-овете, което нашата държава категорично отказва да проведе, сякаш всичко у нас е „пепел и рози“ и вместо това продължава да ги цвъка навсякъде!

Оценяваше се функционалността на рибните проходи при баражите и едновременно се провеждаше биологичен мониторинг под и над водохващането и под и над централата. Също и общи наблюдения върху реката и коритото ѝ, пътищата, баирите и всичко останало.

Както можеше да се очаква – въздействието е зловещо, въпреки че в Македония рибните проходи поне приличат на нещо, за разлика от у нас. Целта на занятието е да се информират Европейските банки какви „тесли“ за природата финансират – и то все в национални паркове или емералд, бе да им се не види макар. Бяхме и в царството на негово величество Балканския рис – Национален парк Маврово, даже минахме покрай мястото, където щеше да бъде хидровъзела Бошков Мост, ама няма да бъде, благодарение на Бернската конвенция и на нашите хора от Македония.

Бяхме и в един уникален национален парк – Пелистер, където е царството на Преспанската пъстърва /Salmo peristericus/, да не говорим за мечките, от които видяхме сума следи. Наистина уникално магическо място, на път и то да бъде съсипано.

Подробен доклад е изпратен до всички банки, с надеждата да се засрамят. Всичко, което наблюдавахме важи и у нас, даже у нас е доста по-зле.

Ето една публикация по въпроса, като ще има и още, с огромните ни благодарности към Bankwatch и Save the Blue Heart of Europe. Проследете и линковете вътре:

https://bankwatch.org/press_release/european-financed-small-hydropower-plants-damaging-pristine-balkan-landscapes-study?fbclid=IwAR1uPHtgikaW1mTONAAds8sg3ZAIhQGPkivDcLgaPDUhoi_4XEr39etqdZM

Подобни публикации