mark

Възражение срещу ДОСВ за търсенето и проучването на метални полезни изкопаеми в площ „Крумовица“ в община Крумовград

| |

Уважаеми дами и господа,

В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по въпросите на екосистемните проблеми Ви информирам за следното:

В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на Минното дело, ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет:

Моля, в прикачения файл да се запознаете с Възражение на сдружението срещу един безобразен ДОСВ за търсенето и проучването в площ Крумовица, община Крумовград.

Възражението изпращаме и до предходното ръководство на МОСВ, за да видят за какви нарушения на националното и на международното законодателство става дума.

Моля, не се съмнявайте в нас относно задълбоченото ни от години сътрудничество с ГД Околна среда на ЕК и с всичките органи на конвенциите, посочени във възражението, нито с европейските финансови институции, нито в безкрайните ни комуникационни способности, които вече би трябвало да познавате доста добре. 

Разбира се, ние се надяваме да не се стига дотам, че процесното възражение да го четат на доста места по света…

Моля за входящ номер от МОСВ и от РИОСВ Хасково!

Предварително благодарим за разбирането и съдействието.

С все по-непресъхващо уважение,
Искрено Ваш
Димитър Куманов

Подобни публикации