Общо събрание на клуб „Балканка“

На 4 юли в София се проведе общото събрание на риболовен клуб „Балканка“. Сред по-важните точки в дневния ред бяха промените в устава и етичния кодекс на клуба, както и изборът на ново ръководство.

Най-много дебати предизвикаха предложените промени в кодекса в частта му за прибирането на уловени пъстърви, както и за куките на примамките. По първото имаше няколко предложения – да се въведе задължителен режим „хвани и пусни“ за балканската пъстърва, да се въведе препоръчителен режим за „хвани и пусни“ за балканската пъстърва или да се въведе норма от най-много по три балкански пъстърви, възможни за прибиране в рамките на един уикенд (два излета в събота и неделя).

В крайна сметка мнозинството от членовете на събранието подкрепи предложението за препоръчителен режим на „хвани и пусни“ към членовете на клуба. Аргументите за това основно бяха два. Първият беше да не се отблъскват нови членове със задължителни забрани, а да бъдат проагитирани и научени след постъпване в клуба да започнат да връщат обратно уловените балканки. Вторият - че повечето членове на клуба в момента така или иначе практикуват „хвани и пусни“ и без изрична забрана.

Аргументите за задължителност на принципа „хвани и пусни“ бяха, че пъстървата в момента е силно пресирана от риболовците и запасите й са на изчерпване, а клубът трябва да дава пример на останалите риболовци.

Предстои публикуването на новия устав и етичен кодекс.

Общото събрание взе решение за увеличаване на броя на членовете на управителния съвет на клуб БАЛКАНКА от пет на седем. Членовете на УС са: Алън Тюфекчи, Борислав Богданов, Краислав Димитров, Лъчезар Божилов, Марин Тодоров, Николета Богданова, Станил Йотов.

<