Възражение срещу ДОСВ на ПУРН 2022-2027 и срещу нетехническото резюме към ДЕО на ПУРН 2022-2027 на ИБР

Възражение срещу ДОСВ на ПУРН 2022-2027 и срещу нетехническото резюме към ДЕО на ПУРН 2022-2027 на ИБР

Уважаема г-н Попов,Уважаеми дами и господа,Във връзка с изготвянето на новите ПУРН 2022-2027 на всички РБУ в страната, тяхното публикуване…

Възражение срещу опит за възобновяване работата на ВЕЦ Каломен на река Янтра

Възражение срещу опит за възобновяване работата на ВЕЦ Каломен на река Янтра

Помните ли този случай? https://balkanka.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%b4-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb/?fbclid=IwAR0qosi24BlAm6Qk3jkxlH-ho3fCQb8Z8rIwpLJM11QBZVGGGJNI6c2HhEc Оказва се, че собственикът на ВЕЦа е инициирал ИП за рибен проход на съществуващия бент…

Писмо от сдружение Балканка в подкрепа на внесен в парламента ЗИД на ЗВ

Писмо от сдружение Балканка в подкрепа на внесен в парламента ЗИД на ЗВ

Уважаеми дами и господа, В качеството си на отговорник по въпросите на екосистемните проблеми в Сдружение Балканка, гр.София, моля, в…

Становище на сдружение Балканка във връзка с допитване от министър Вътев до браншовите организации в земеделския отрасъл

Становище на сдружение Балканка във връзка с допитване от министър Вътев до браншовите организации в земеделския отрасъл

Уважаеми дами и господа, Като сдружение съставено от една страна основно от риболовци, но и от учени и природозащитници, но…

Поздравителен адрес до директорите на БДДР и на БДЗБР, възражение до РИОСВ София срещу директора на БДЗБР и Покана до министъра на ОСВ

Поздравителен адрес до директорите на БДДР и на БДЗБР, възражение до РИОСВ София срещу директора на БДЗБР и Покана до министъра на ОСВ

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по въпросите на…

Допълнение към Възражение срещу ДОСВ за търсенето и проучването на метални полезни изкопаеми в площ „Крумовица“ в община Крумовград

Допълнение към Възражение срещу ДОСВ за търсенето и проучването на метални полезни изкопаеми в площ „Крумовица“ в община Крумовград

Уважаеми дами и господа,В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по въпросите на екосистемните проблеми Ви…

Възражение срещу ДОСВ за търсенето и проучването на метални полезни изкопаеми в площ „Крумовица“ в община Крумовград

Възражение срещу ДОСВ за търсенето и проучването на метални полезни изкопаеми в площ „Крумовица“ в община Крумовград

Уважаеми дами и господа, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по въпросите на екосистемните проблеми…

Актуализирано възражение срещу ВЕЦ Паша Арк на река Марица

Актуализирано възражение срещу ВЕЦ Паша Арк на река Марица

Уважаеми дами и господа, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по въпросите на екосистемните проблеми…

Становище от сдружение Балканка относно предложени промени в ЗИД на ЗВ от н.п. Албена Симеонова и група народни представители и против предложени промени в ЗИД на ЗВ от н.п. Младен Шишков и група народни представители

Становище от сдружение Балканка относно предложени промени в ЗИД на ЗВ от н.п. Албена Симеонова и група народни представители и против предложени промени в ЗИД на ЗВ от н.п. Младен Шишков и група народни представители

Уважаеми дами и господа, В качеството си на отговорник по въпросите на екосистемните проблеми в Сдружение Балканка, гр.София, моля, в…

Няма повече публикации

Няма повече публикации